top of page

BATEJOS

Grup de Preparació al Baptisme

Cada últim dimecres de mes, de 21,00 a 21,45 es fa una sessió formativa pels pares (i padrins) que batejaran un fill/a durant el mes següent.

En aquesta reunió es parla sobre el sagrament del baptisme, sobre la litúrgia del sagrament, i sobre els compromisos que adquireixen els pares i padrins per ajudar a créixer en la fe a l’infant batejat.

 

Les tandes de Baptismes que es fan a la parròquia són: primer i segon dissabte de cada mes a les 17.00; i el primer diumenge de cada mes a les 13,15. Cal inscriure a l’infant durant al Despatx parroquial (dilluns i dimecres de 20.00 a 21.00).

A tenir en compte:

La celebració d'un bateig es reserva en el Despatx Parroquial. Els batejos poden ser múltiples o col·lectius, i en el dia i l'hora que s'ajusti a l'agenda de la Parròquia, que acostuma a ser el primer diumenge de mes.

Previ a la celebració del baptisme, per part de pares i padrins es tindrà una entrevista amb aquell que realitzarà el bateig, per conèixer la cerimònia, les obligacions i compromisos que comporta i preparés convenientment per a aquest moment.

A l'hora de triar padrins, ja que ells han d'educar en la fe al seu fillol cal tenir en compte els següents requisits:

- Que sigui major de 16 anys. Un home i una dona (o, almenys, un dels dos)
- Que estigui batejat a l'Església Catòlica i hagi fet la Primera Comunió (preferentment també la Confirmació)
- Que porti una vida congruent amb la fe que li permeti educar al seu fillol conforme a la seva pròpia vida (es requereix que siguin persones creients, practicants i que no estiguin en situació matrimonial irregular).
- Que conegui i estigui disposat a acceptar l'obligació que comporta el ser padrí de baptisme.

I cada padrí ha de presentar:

El certificat del seu baptisme, on constarà, si és el cas, la confirmació i el matrimoni canònic.

bottom of page