top of page

CASAMENTS I PREPARACIÓ PEL CASAMENT

Grup de Preparació al Matrimoni

Dos cops durant el curs es realitzen els Cursets de Preparació al Matrimoni (C.P.M.), d’acord amb les directrius diocesanes.

Són sessions formatives per parelles que es casen dins del curs actual. Al finalitzar el Curset se’ls dona un Certificat conforme han fet els Cursets. Aquest Certificat l’han d’adjuntar a l’Expedient Matrimonial que estan cursant.

 

A aquest Curset hi poden assistir parelles del poble i d’altres localitats.

Són tres sessions, normalment de dilluns a dimecres. L’horari és de 21,30 a 23,00.

Ells Cursets del CPM que s’ofereixen són:  

–        Dilluns 11, dimarts 12 i dimecres 13 de febrer.

–        Dilluns 2, dimarts 3 i dimecres 4 de juny.

A tenir en compte:

1. La data de les noces es reserva directament en el despatx parroquial, segons disponibilitat d'agenda.

2. El primer que cal fer és el curset prematrimonial presencial. Es pot fer en qualsevol parròquia o delegació diocesana. Per conèixer els horaris i llocs dels cursets prematrimonials, se us informarà en el despatx.

3. Cal demanar la partida de baptisme en les parròquies on es van batejar els nuvis. Aquestes han de ser actuals (menys de 6 mesos a explicar cap a enrere des de la data de les noces) i han d'anar segellats per la Parròquia on es van batejar i, si és fora de les diòcesis de Terrassa, Barcelona, o Sant Feliu de Llobregat, pel Bisbat d'aquesta parròquia.

4. Finalment cal fer l'expedient prematrimonial. Aquest es fa en la parròquia del domicili actual de qualsevol dels dos nuvis o la parròquia del futur domicili del matrimoni. Per a això cal cridar i concertar una cita. Per completar l'expedient prematrimonial és necessari tenir:

a) El certificat del curset prematrimonial
b) La partida de baptisme
c) el certificat de naixement (s'expedeix en el Registre Civil) (Té caducitat de tres mesos)
d) Fotocòpia del llibre de les famílies paternes, de la pàgina on estan els contraents.
i) dos testimonis -que no siguin familiars- amb el DNI.

En cas que algun dels nuvis sigui estranger o estigui en alguna altra situació especial poden canviar els requisits. Convé preguntar primer en la Parròquia.

Algunes dades a tenir en compte en la nostra parròquia per a la celebració del matrimoni:

El fotògraf i el florista els trien els nuvis. El fotògraf haurà parlat prèviament
amb el rector.


La música també la trien els nuvis. També hauran parlat prèviament amb
el rector.

bottom of page