top of page

EMAÚS

El Recés d´Emaús

Aquests recessos no són uns exercicis espirituals ni un recés convencional. Són preparats per laics, sota la supervisió d’un prevere consiliari que dóna suport al recés. Durant el recés hi ha xerrades, pregària, temps per compartir en grup, música i testimonis de fe de persones laiques que expliquen com la seva vida ha canviat.

El recés només es pot fer una vegada a la vida com a caminant. Després es pot ser servidor en els següents, ajudant els altres a viure l’experiència.

Els interessats a apuntar-se al Recés d’Emmaús poden contactar directament en aquestes adreces:

emaussantesperit@gmail.com

santesperit742@bisbatdedeterrassa.org

bottom of page