top of page

CÀRITAS

Grup de Càritas parroquial

Grup integrat per diversos voluntaris de la parròquia que actuen d’acord amb les directrius i objectius de Càritas diocesana.

Actualment estan en actiu dues realitats:

–        Recollida i posterior distribució d’aliments: A part de mantenir dues cistelles als Súpers del poble, es fan diverses campanyes de sensibilització per recollir aliments (Sopar de la Fam; Parada de dolços per Festa Major; Campanya de recollida de Nadal a escoles del poble…). D’acord amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, aquests aliments són repartits entre les persones que en tinguin necessitat. Si hi ha excedents es contacta amb Càritas Terrassa i es porten els aliments a la parròquia que se’ns indica.

–        Acompanyament a Gent Gran: Col·laborant amb els Serveis Socials del l’Ajuntament hi ha un grup de voluntaris que visiten i ajuden a persones que per raons d’edat o altres, estan soles o sense ajuts. És un tipus d’acompanyament més personalitzat i adaptat a cada situació.

El grup de Càritas es reuneix cada dilluns de 20.00 a 21.00 hores als locals parroquials. En aquest horari es pot contactar amb ells i també es poden portar aliments.

Pots fer els teus donatius directament al seu número de compte
ES7021000423940100597481

bottom of page